Dziś wtorek, 10. listopada i 315. dzień roku. Imieniny obchodzą Lena oraz Ludomir. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju.

Coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień Nauki został ustanowiony na Konferencji Generalnej ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku. Podkreśla zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki (w Budapeszcie w roku 1999).

Celem obchodów jest: podniesienie świadomości na temat roli nauki w pokojowym społeczeństwie, solidarność we wspieraniu krajowej i międzynarodowej nauki w poszczególnych krajach, krajowe i międzynarodowe zaangażowanie w przekazywaniu zdobytej wiedzy na rzecz społeczeństwa, zwrócenie uwagi na wyzwania stojące przed nauką i zwiększenie wsparcia dla osiągnięć naukowych. Przesłanie Światowego Dnia Nauki nawiązuje także do zaangażowania UNESCO w rozwój międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej, jako ważnego elementu promowania pokojowego i zrównoważonego rozwoju społecznego.
[KN]