Dziś niedziela, czternasty dzień marca i 73. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Jakub oraz Matylda. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma najstarszy zachowany oryginalny dokument dotyczący Chocianowa.

Jak informuje Zbigniew Machoń w zakładce "Szkic do historii Chocianowa do 1945 roku" w dziale Historia Chocianowa na stronie www.cosanow.pl, pergamin księcia Wacława I datowany na dzień 14 marca 1352 roku, jest najstarszym zachowanym oryginalnym dokumentem dotyczącym Chocianowa.

- Książę oznajmia, że rajcy i mieszczanie Legnicy zobowiązują się spłacić jego dług w zamian za wydzierżawienie m.in. lasu i pastwiska w Koczenow - Chocianów - czytamy na stronie.
Zgodnie z informacją zawartą na stronie www.cosanow.pl, dokument znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Legnicy.
[KN]