Dziś czwartek, 14. stycznia i czternasty dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Hilary oraz Nina. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Logiki.

Logika to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Wraz z retoryką stanowiła część filozofii. W kulturze europejskiej za prekursora usystematyzowania logiki uważa się Arystotelesa. Współczesna logika, wykorzystując metodę formalną, znacznie rozszerzyła pole badań, włączając w to badania nad matematyką (logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce, a nawet w sztucznej inteligencji.

Za twórcę logiki uważano Sokratesa, jednak opinia ta oparta była wyłącznie na pracach Arystotelesa, który uznawał Sokratesa za twórcę rozumowania indukcyjnego i definicji. Pogląd ten uznaje się jednak obecnie za błędny, pomimo, że Sokrates używał w praktyce indukcji i dążył do określenia znaczenia pojęć, to nie ujmował ich teoretycznie. Tym samym nie można go uznać za twórcę tych pojęć. Arystoteles uprawiał przede wszystkim filozofię, logikę traktował jako narzędzie używane do prowadzenia sporów retorycznych, a także umożliwiające wyciąganie wniosków za pomocą sylogizmów, co było pomocne w zdobywaniu wiedzy naukowej. Logika nie była traktowana ani jako nauka ani jako system, jednak Arystoteles dał podstawy do rozwoju logiki na zasadzie odrębnej dyscypliny badawczej rozwijając takie zagadnienia jak: definiowanie, klasyfikowanie logiczne, wnioskowanie indukcyjne, czy pojęcie dowodu.
[KN]