Dziś poniedziałek, dwudziesty drugi dzień marca i 81. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Bogusław oraz Katarzyna. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Światowy Dzień Wody.

Światowy Dzień Wody to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone corocznie 22 marca. Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 22 grudnia 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

Dziś także w krajach nadbałtyckich obchodzony jest, jako element Światowego Dnia Wody Dzień Morza Bałtyckiego. Wszystko odbywa się na mocy Komisji Helsińskiej z 1974 roku, czyli organizacji międzynarodowej znanej pod nazwą Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM). Jej zadaniem jest monitorowanie oraz ochrona środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Jej członkami obok Polski jest Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Rosja, Szwecja oraz Wspólnota Europejska.

Zespół ekspertów pracujących dla HELCOM-u zbiera informacje o stanie środowiska oraz zanieczyszczeniach zrzucanych do morza. Dane te są analizowane i na tej podstawie opracowywane są zalecenia skierowane do państw członkowskich, zobowiązujące do konkretnych działań, mających na celu ochronę obszaru Bałtyku.
[KN]