Dziś czwartek, 5. listopada i 310. dzień roku. Imieniny obchodzą Elżbieta oraz Sławomir. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Postaci z Bajek.

Bajka to jedna z najstarszych form literackich. Wywodzi się z oralnej tradycji ludowej i jest wspólna wszystkim kulturom. Jest to krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku lub na końcu utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność.

Dzisiaj "świętują" bohaterowie bajek. Mogą to być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska.
[KN]