Dziś sobota, szósty dzień marca i 65. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Róża oraz Wiktor. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych.

Dzisiejsze święto zostało ustanowione w 2021 roku przez Parlament Europejski, aby uhonorować pamięć osób, które sprzeciwiły się reżimom totalitarnym i masowym zbrodniom XX i XXI wieku. Data wybrana przez PE jest nieprzypadkowa, na dzisiaj bowiem przypada 14. rocznica śmierci urodzonego w Działoszycach Mosze Bejskiego, inicjatora Ogrodów Sprawiedliwych w Jad Waszem w Jerozolimie oraz współtwórcy definicji "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".

Za "Sprawiedliwych" uważa się osoby, które ryzykowały własnym życiem, aby ocalić innych oraz tych, którzy występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku. Ten dzień jest szczególnie istotny z perspektywy polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jako grupy unikatowej na tle innych narodów europejskich. Po pierwsze Polacy stanowią w tym gronie zbiorowość najliczniejszą, a po drugie Polakom za pomoc Żydom groziła kara śmierci.
W czerwcu 2014 na skwerze im. generała Jana Jura-Gorzechowskiego na warszawskiej Woli otwarto pierwszy w Polsce Ogród Sprawiedliwych, gdzie sadzone są rajskie jabłonie upamiętniające "Sprawiedliwych". Wśród pierwszych uhonorowanych tam Polaków (w latach 2014 - 2018) znaleźli się widoczni na grafice głównej: Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Marek Edelman, Jan Karski, Witold Pilecki, Jan Zieja,  Magdalena Grodzka-Gużkowska i Rafał Lemkin.
[KN]