Dziś wtorek, dziewiąty dzień marca i 68. dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Dominik oraz Franciszka. W kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Statystyki Polskiej.

Dzień Statystyki Polskiej to święto obchodzone corocznie 9 marca, uchwalone 2 grudnia 2008 roku na zebraniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Dzień ten został wybrany na pamiątkę sesji Sejmu Czteroletniego 9 marca 1789 roku, podczas której Fryderyk Józef Moszyński uzasadniał przeprowadzenie spisu statystycznego na ziemiach polskich. W efekcie, 22 czerwca tegoż samego roku, sejm proklamował spis ludności Rzeczypospolitej Obojga Narodów i uchwalił konstytucję o nazwie "Lustracja dymów i podanie ludności".

Według punktu 2. Uchwały o ustanowieniu 9 marca Dniem Statystyki Polskiej obchody mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki i statystyki publicznej oraz powinny być okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych. Warto przypomnieć, że pomiędzy 1 kwietnia a 30 czerwca tego roku odbędzie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, o szczegółach którego będziemy informować wkrótce na naszym portalu.
[KN]