Dziś sobota, 9. stycznia i dziewiąty dzień 2021 roku. Imieniny obchodzą Adrian oraz Antoni. Dzisiaj w kartce z kalendarza swoje miejsce ma Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody. Jest to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Jej godłem jest stylizowany żubr z nazwą organizacji. Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się dokładnie 93 lata temu, 9 stycznia 1928, chociaż już od 1925 pod nazwą "Liga Ochrony Przyrody" działała na terenie Wielkopolski i Pomorza.

Celami organizacji są: prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.
[KN]