PKS Lubin informuje, że od poniedziałku, 2 listopada 2020 roku autobusy Lubińskich Przewozów Pasażerskich w dni robocze kursować będą, do odwołania według feryjnego rozkładu jazdy. Zmiany nie dotyczą chocianowskich linii nr 121 i 131, które nadal kursować będą według roboczego rozkładu jazdy.

Wprowadzenie feryjnego rozkładu jazdy zakłada zmiany głównie na terenie miasta Lubin. Jest to m.in. zwieszenie funkcjonowania sezonowej linii nr 8 oraz brak dodatkowych kursów linii nr 4 do przystanku Lubin Osiek - Działki Pętla. Powyższa zmiana podyktowana jest wprowadzeniem od 24 października br. na terenie całej Polski tzw. strefy czerwonej. Wprowadzone obostrzenia dotyczą m.in. edukacji oraz życia społecznego. Uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie. Wprowadzono również ograniczenia dotyczące przemieszczania się (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00) dzieci do 16. roku życia tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.

- Informujemy także, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia środkami publicznego transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób. W autobusach LPP może przebywać, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych - informuje PKS Lubin. - Przypominamy również o obowiązku zakrywania w autobusach ust i nosa. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa - dodają pracownicy PKS Lubin w swoim komunikacie.
W prowadzane zmiany w rozkładzie jazdy mają zapewnić tylko podstawowe potrzeby komunikacyjne pasażerów np. dojazd i powrót do i z zakładów pracy. Przewoźnik prosi także o umożliwienie pierwszeństwa przejazdu seniorom i osobom mającym problemy z poruszaniem się. Przypomnijmy, że od czwartku, 15 października w naszej gminie funkcjonuje nowy rozkład jazdy. Aktualne rozkłady jazdy dostępne są na stronie PKS LUBIN: dla linii 121 oraz dla linii 131.
[KN]