Wczoraj późnym wieczorem Rada Ministrów opublikowała w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na 32 stronach rząd postanowił przedstawić nowe zasady ograniczeń i obostrzeń. Jakie zmiany czekają nas już niebawem?

Wśród zapisów nowego rozporządzenia m.in. ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2; ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii oraz szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Dzięki temu wiemy, od kiedy będziemy mogli na świeżym powietrzu przemieszczać się bez maseczek zakrywających usta i nos.

Od dnia 15 maja 2021 roku do dnia 5 czerwca 2021 roku nakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu - czytamy w ustępie 2 paragrafu 25 rozporządzenia.
Wyjątkiem mają być środki publicznego transportu zbiorowego, drogi, place, cmentarze, bulwary, parkingi, zakłady pracy (jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej), oraz budynki użyteczności publicznej (poczta, urzędy, sądach, szkoły, kościoły, przychodnie, banki, sklepy, restauracje, przystanki, dworce i lotniska). W tych miejscach nadal będziemy musieli nosić maseczki.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zwolnione z obowiązku noszenia maseczek, od soboty 15 maja będą wszystkie osoby przebywające w miejscach w otwartej przestrzeni publicznej, w której uda nam się zachować 1,5 metra odstępu od innych osób, a także w samochodach osobowych, na motorze, czy w trakcie zawierania aktu małżeństwa. Maseczek nie będą musiały także nosić dzieci do 5. roku życia.