W ubiegłym tygodniu policjanci z Chocianowa pożegnali swojego komendanta. Podinspektor Piotr Wójtowicz przeszedł na emeryturę po ponad 32 latach pracy. Uroczystość zorganizowana w Regionalnym Centrum Kultury, w której udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. Burmistrz Tomasz Kulczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie Janusz Ślipko i Piotr Wandycz oraz szef klubu radnych Chocianów 2023 Artur Wandycz, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów oraz policjanci z tutejszej komendy, dostarczyła byłemu już komendantowi wiele wzruszeń.

Służbę rozpoczął 1 września 1991 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, gdzie wykonywał czynności w komórce patrolowo-interwencyjnej oraz referacie do spraw nieletnich. Następnie swoją służbę związał ze Ścinawą gdzie podjął się funkcji dyżurnego na stanowisku kierowania, potem jako kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Ścinawie, aby ostatecznie przejąć obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Ścinawie.

W 2001 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie na studiach administracyjnych z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 10 lipca 2001 roku Prezydent RP mianował sierżanta sztabowego Piotra Wójtowicza na podkomisarza Policji. Po ponad 5 latach, 1 grudnia 2006 roku komisarz Wójtowicz został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, gdzie również realizował obowiązki na stanowisku kierowania jako dyżurny.

To tam został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, zaś 24 lipca 2017 roku rozkazem Komendanta Głównego Policji został mianowany na podinspektora Policji. Od czerwca 2018 roku pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Chocianowie, na które mianowany został około pół roku później, 15 listopada 2018 roku.

W czwartek, 8 lutego 2024 roku podinspektor Piotr Wójtowicz pełnił ostatnią czynną służbę. Od 9 lutego przeszedł w stan spoczynku. Życzymy spokojnej emerytury.