Do środy, 3 sierpnia urzędnicy chocianowskiego magistratu czekają na wpłaty wadium niezbędne do zakupu działek w urokliwych miejscach naszej gminy. Chodzi o drugą turę Leśnego Zakątka oraz Trzmielów. Sprawdź dlaczego warto skorzystać z atrakcyjnych lokalizacji i cen.

Łącznie 15 pozycji (12 w Leśnym Zakątku II oraz 3 w Trzmielowie) może przykuć uwagę zainteresowanych zamieszkaniem w spokojnej okolicy. Licytacje odbędą się we wtorek, 9 sierpnia 2022 roku w sali nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, jednak aby wziąć w nich udział należy do jutra (środa, 3 sierpnia) wpłacić wadium w odpowiedniej kwocie. Wartość najtańszej działki to zaledwie 33 tysiące złotych.

Leśny Zakątek II

Przedmiotowe działki położone są w Chocianowie w obrębie 1, dojazd do działek w części przez nowo wyremontowaną i oświetloną drogę gminną dz. nr 97 przy której dostępne są wszystkie media: energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja oraz w dalszej części przez gminną drogę gruntową nieutwardzoną i gminną drogę wewnętrzną ul. Leśny Zakątek (ten etap drogi przy ul. Leśny Zakątek czekają prace, jak usunięcie drzew, niwelacja terenu oraz utwardzenie drogi wewnętrznej, które zostaną przeprowadzone poza okresem ochrony lęgowej ptaków).

Przedmiotowe nieruchomości położone są w sąsiedztwie lasu oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieuzbrojone, kształt działek regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działki są nieużytkowane, porośnięte nieregularną roślinnością i drzewami - czytamy w ogłoszeniu. - W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 03.08.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki - czytamy dalej.
Szczegóły dotyczące przetargów (numery działek, ich wielkość i wartość) dostępne są na naszej stronie w dziale Ogłoszenia (kliknij link: https://chocianow.pl/sprzedaz-nieruchomosci-gruntowych-lesny-zakatek-ii,o5076).

Trzmielów

W Trzmielowie do sprzedania są z kolei 3 działki. Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, niezagospodarowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka nr 160/3).

- Działki są nieuzbrojone z możliwością podłączenia, lokalizacja w/w nieruchomości jest dobra, kształt korzystny, teren płaski. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań - czytamy w ogłoszeniu. - W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 03.08.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki - czytamy dalej.
Szczegóły dotyczące przetargów (numery działek, ich wielkość i wartość) dostępne są na naszej stronie w dziale Ogłoszenia (kliknij link: https://chocianow.pl/sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-dzobrtrzmielow,o5077). Zapraszamy do skorzystania.