Dziś w całym kraju policjanci ruchu drogowego prowadzą kontrole prewencyjne pn. "SMOG". Celem jest wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Policjanci będą jednak zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Działania ukierunkowane są na przeprowadzenie jak największej liczby badań emisji spalin pojazdów, wobec których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska. Policja przypomina kierującym, że mundurowi, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, są uprawnieni także do kontroli stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny. Akcja ma również charakter informacyjny. Policjanci przypominają bowiem kierowcom, że dający się we znaki smog, to również efekt niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności. Poruszając się sprawnymi technicznie pojazdami dbamy o dobrą jakość naszego powietrza.

[KN]