Frekwencja w Gminie Chocianów okazała się niższa od ogólnopolskiej. Do lokali wyborczych udało się 58,93 % uprawnionych do głosowania. To oznacza, że nie udało się przekroczyć magicznej bariery 60 %.

To nie oznacza, że niektóre lokale w Gminie Chocianów tego nie dokonały a wręcz przeciwnie. W pięciu z jedenastu lokali frekwencja przekroczyła 60 %. Najwięcej, bo aż 67,42 % w Parchowie. Kolejne wyniki zanotowano w Brunowie (65,63 %), Chocianowcu (63,50 %), Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnymi w Chocianowie (61,55 %) oraz Szkole Podstawowej przy ulicy Wesołej (60,41 %). 

W powiecie polkowickim najwyższą frekwencję zanotowano w Gminie Polkowice, gdzie wyniosła 60,01 %. Na kolejnym miejscu znalazła się Gmina Chocianów (58,93 %). Za naszą gmina znalazły się Gaworzyce (58,69 %), Radwanice (57,65 %), Grębocice (53,98 %), Przemków (52,28 %)