Polkowicka Policja przyłącza się do apelu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji prowadząc działania informacyjno-edukacyjne pod nazwą "Dla każdego jest miejsce na drodze", których odbiorcami są zarówno kierujący, jak i piesi.

Policja przypomina uczestnikom ruchu, że wszyscy mamy prawo korzystać z drogi, jednak musimy stosować się do obowiązujących przepisów prawa.

- Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Niezgodne z prawem zachowanie zagraża nie tylko kierującym i ich pasażerom, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, szczególnie tym niechronionym - informują policjanci. - Poruszając się po drodze jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego też nie bądźmy lekkomyślni, przewidujmy zagrożenia i respektujmy prawa innych. Ważne jest, aby każdy uczestnik ruchu zajmował część drogi przewidzianą dla niego przez infrastrukturę drogową i przepisy prawa - dodają stróże prawa.
Zbliżając się do przejścia dla pieszych kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na nie.

- Pamiętajmy! Dla każdego jest miejsce na drodze i każdy ma prawo czuć się na niej bezpieczny! - dodają policjanci.
My również przyłączamy się do tego apelu! Uważajcie na siebie i innych uczestników ruchu.