Dzisiaj tj. 16 października 2019 odbyło się spotkanie dyrektorów i nauczycieli ze szkół gminnych z Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim i przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie. Spotkanie zorganizowane zostało z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz by nagrodzić wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów szkół za wybitną pracę w minionym roku szkolnym.


Włodarz wraz z Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Kadr Piotrem Gruszką oraz Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Magdaleną Lech powitali wszystkich wyróżnionych nauczycieli z Gminy Chocianów i wręczyli im oficjalne pisemne podziękowania oraz drobne upominki za trud i zaangażowanie włożone w wychowanie i nauczanie młodego człowieka.


- Dziękuję za wszystkie działania przekładające się na wskazanie wychowankom drogi życiowej, rozbudzanie ciekawości świata, wspieranie radą i przykładem. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy oraz siły do podejmowania nowych wyzwań- mówi Burmistrz Tomasz Kulczyński.Kameralne spotkanie odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury, gdzie przygotowany został poczęstunek. Zaproszeni Goście po części oficjalnej, mogli porozmawiać między innymi o kwestiach ważnych dla oświaty w Naszej Gminie.