Urząd Miasta i Gminy ogłasza konkurs pod nazwą „Patriotyczny Chocianów”, którego celem jest promocja postaw patriotycznych oraz zachęcenie mieszkańców do wywieszenia flagi Polski.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykonać zdjęcie z wywieszoną flagą Polski, a następnie wysłać drogą mailową na adres: promocja@chocianow.pl. Konkurs trwa od 26 maja 2020 roku do 1 sierpnia 2020 roku. Na osoby biorące udział czekają nagrody rzeczowe.

W treści maila oprócz załączonego zdjęcia, organizatorzy proszą o podanie imienia i nazwiska podanie poniższej klauzuli: "Zgłaszam moje uczestnictwo w konkursie pn. Patriotyczny Chocianów organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów oraz w związku z tym oświadczam, że: -zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu (w tym z zasadami przetwarzania danych osobowych i regulacjami dotyczącymi praw autorskich), akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania; -wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu; - wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie i rozpowszechnianie mojej pracy konkursowej na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu".

[KN]