Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach poinformował, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą do piątku, 28 lutego do godziny 15:30.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w tym roku 18 tysięcy złotych brutto. Kompletne i poprawnie wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach (pokój 203), znajdującego się przy ulicy Legnickiej 15, w godzinach od 7:30 do 15:30. Zainteresowani mogą składać wnioski od 12 do 28 lutego.

Urząd pracy przypomina, że wnioski złożone poza tym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Na stronie internetowej dostępne są także zasady środków na podjęcie działalności gospodarczej.
[KN]