Ubiegły tydzień to początek powierzchniowego utrwalania dróg gruntowych. Wszystkie działania realizują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej sprzętem zakupionym jeszcze w poprzedniej kadencji przez Burmistrza Tomasza Kulczyńskiego. W pierwszej kolejności, zgodnie z uchwalonym funduszem sołeckim, Sołectwo Parchów.

Powierzchniowe utrwalanie dróg gruntowych niesie za sobą wiele korzyści. Wśród nich m.in. mniej kurzu w okresie suchym, mniej nierówności i uszkodzeń dróg gruntowych. O procesie realizacji tego zadania, a także sugestiach, w jaki sposób użytkować drogę, informują pracownicy magistratu w mediach społecznościowych.

Powierzchniowe utrwalenie to zabieg utrzymaniowy nawierzchni drogowej polegający na skropieniu podłoża emulsją asfaltową, równomiernym rozłożeniu kruszywa oraz uformowaniu mozaiki kruszywowej walcem lub ubijarką. Powierzchniowe utrwalenie składa się z co najmniej jednej warstwy lepiszcza oraz jednej warstwy kruszywa - wyjaśniają pracownicy Referatu GK. - My wykonujemy w większości dwie warstwy - dodają w swoim wpisie w mediach społecznościowych.
(dalsza część artykułu pod nagraniem)


Wśród uwag, jakie zgłaszają mieszkańcy po wykonaniu dróg znajduje się przede wszystkim zbyt duża prędkość pojazdów użytkowników dróg utrwalonych powierzchniowo. Mieszkańcy, którzy korzystają z tych dróg muszą pamiętać, że aby ich drogi były lepszej jakości dłużej, muszą zdjąć nogę z gazu na tych drogach przez nawet 2 tygodnie.

- Pielęgnacja wykonanej warstwy polega na wyłączeniu ruchu pojazdów od 6 godzin do 24 h (w zależności od warunków atmosferycznych) po zakończeniu procesu wałowania i wykonania ostatniej warstwy - tłumaczą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej. - Drodzy użytkownicy, my nie zamykamy drogi bez powodu. To czy nawierzchnia posłuży wam, jak najdłużej w tym przypadku zależy również od waszego korzystania z wykonanej nawierzchni. To nie jest tor żużlowy, ani drogi do testowania w zakresie długości drogi hamowania. To są drogi dojazdowe do domostw mieszkańców naszej gminy, którzy od wielu lat czekają na drogi o lepszej nawierzchni - przypominają wykonawcy tych gminnych inwestycji.
Warto podkreślić, że wykonanie nowej nawierzchni służy nie tylko samochodom. To są często również trasy spacerów. Zdarza się, że drzwi z budynków mieszkalnych prowadzą bezpośrednio na jezdnię, dlatego taka szosa nie może służyć za tor wyścigowy. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich oraz sąsiadów. Jak podkreślają pracownicy Referatu GK, w tym roku będą także uzupełniać uszkodzone nawierzchnie dróg utrwalanych nawierzchniowo w latach poprzednich.