W tym miejscu rozwiązane zostaną wieloletnie problemy śmieciowe mieszkańców naszej gminy. Już w swojej pierwszej kadencji Burmistrz Tomasz Kulczyński zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, a dzięki dobrej współpracy z Wójtem Gaworzyc Jackiem Szwagrzykiem, który wsparł ten projekt w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, możemy mówić o sukcesie!

Przypomnijmy, że na terenie naszej gminy za gospodarkę odpadami odpowiada Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (czytaj: "Wielkie gabaryty? To nie problem!"). Mieszkańcy ubolewali, że w pobliżu nie ma miejsca, w którym będzie można pozbyć się wielkogabarytowych odpadów i trzeba było wozić je aż do sąsiednich gmin, aby legalnie pozbyć się takiego kłopotu (czytaj: "Czy powstanie PSZOK w Chocianowie? Wideo"). Teraz, dzięki staraniom naszego włodarza (czytaj: "Kulczyński: strategia rozwoju jest skutecznie realizowana"), ale także dobrej współpracy z włodarzami naszego powiatu, Burmistrz Tomasz Kulczyński może pochwalić się kolejnym sukcesem.

- Zgodnie z moją deklaracją, dzięki współpracy i otwarciu na dialog, ale także dzięki merytorycznemu podejściu do tematu Pana Wójta Jacka Szwagrzyka, który jako osoba decyzyjna w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dopełnił wszelkich formalności w ramach pozyskania środków zewnętrznych na ten cel, PSZOK w Chocianowie, staje się faktem. Już za chwilę rozwiązane zostaną wieloletnie problemy z dowozem śmieci/nieczystości do innych gmin/ PSZOK-ów. Wszystko załatwimy u siebie. Cieszę się, że jako Gmina udało nam się dopełnić wszelkich wymagań dla lokalizacji tego punktu oraz zabezpieczyć niezbędne jego finansowanie. Dzieje się w Chocianowie! Super - przekazał Burmistrz Tomasz Kulczyński.
(dalsza część artykułu pod nagraniem)


W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (pot. PSZOK) mieszkańcy ZGZM mogą oddawać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym. Przywiezione odpady należy odpowiednio posegregować, bowiem PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Miejsce dedykowane jest takim śmieciom, jak: papier, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal, szkło, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, popiół, ziemia i kamienie, zużyte opony (do 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe).