O planach na zmianę kwot kryteriów dochodowych uprawniających do różnych świadczeń poinformowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie. Za nowymi propozycjami, które mają obowiązywać od nowego, 2025 roku stoi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od stycznia 2025 roku mają wzrosnąć kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Ministerstwo proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych, które związane są z ustawą o pomocy społecznej. Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. W swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – czytamy na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Wśród najważniejszych propozycji wzrost kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Wspomniane 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej, co oznacza wzrost o 234 zł (30%) oraz o 223 zł (37%) do kwoty 823 zł dla osoby w rodzinie. Co istotne, zmiana wpłynie na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie to wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), a maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).