W teorii od 13 sierpnia, a w praktyce od dzisiaj lokalne samorządy powinny przyjmować wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Nie jest to jednak nadal możliwe, ponieważ rząd nie opublikował rozporządzenia z wzorem obowiązującego wniosku, którego wypełnienie będzie jednym z koniecznych warunków, aby otrzymać gratyfikację w kwocie 3 tysięcy złotych.

Trzy tysiące złotych dla każdego gospodarstwa domowego, w którym głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia, kuchnia węglowa, trzon kuchenny albo piec kaflowy. Warunkiem zasilanie węglem kamiennym, peletem lub brykietem zawierającymi minimum 85% węgla kamiennego.

Wniosek na razie w fazie projektowania

Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, aby starać się o pieniądze należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego (imiona, nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL, serię i nr dokumentu tożsamości, adres miejsca zamieszkania, a także nieobowiązkowo: nr telefonu i adres e-mail), a także wszystkich domowników. Możliwe będzie otrzymanie pieniędzy na rachunek bankowy.

Na chwilę obecną wszystkie samorządy w Polsce czekają na publikację rozporządzenia, którego załącznik stanowić będzie wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Do wczoraj, a de facto do dzisiaj, jednostki samorządu terytorialnego mają czas na przesyłanie uwag i opinii na temat zaproponowanego projektu wzoru wniosku, więc może się okazać, że na oficjalny wzór wniosku jeszcze chwilę poczekamy - tłumaczy Krystian Wan, rzecznik prasowy chocianowskiego magistratu.
Nieoficjalnie wszyscy spodziewają się, że właściwy wzór wniosku pojawi się dzięki rozporządzeniu ministerstwa już w ciągu kilku najbliższych dni. Dopiero wówczas będzie można składać wnioski o wypłatę. Na to samorządy będą miały 30 dni, z kolei same wnioski będą przyjmować do 30 listopada 2022 roku.

Główne źródło energii

Istotna dla uzyskania dofinansowania jest informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe, które jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Na to właściciele mieli czas do końca czerwca tego roku (czytaj: "TYLKO U NAS: wszystkie dostępne dokumenty Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków").

Warto pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składać się będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a kara jaka grozi za to przestępstwo to nawet 3 lata pozbawienia wolności.