Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach ogłosił nabór dla kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta w zmianowym systemie czasu służby.

Strażacy z Polkowic szukają odpowiedniego kandydata do służby przygotowawczej w KP PSP na stanowisko stażysty w ich jednostce. Musi posiadać obywatelstwo polskie, korzytać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Nie może za to być karanym za przestępstwo lub przestępstwo umyślne.

Przed kandydatem aż 7 etapów rekrutacji. Wszystkie opisane w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie PSP w Polkowicach oraz które publikujemy także poniżej.