W czerwcu tego roku upływa 3-letnia kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Powiat Polkowicki przedłużył nabór do składu nowej rady. Zgłaszać kandydatów można do 24 lutego.

Jak czytamy na stronie starostwa "zależy nam aby zasiadały w niej osoby, dla których działanie nie ogranicza się tylko do pracy w ramach swojej organizacji". Powiat czeka na osoby, które chcą w partnerstwie budować społeczeństwo obywatelskie, poprzez szukanie różnych form wsparcia zadań publicznych i efektywnie działać na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Nowa rada będzie pracowała w latach 2020-2023. Zgodnie z przepisami rada składa się m.in. z przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie powiatu. Powinni oni stanowić co najmniej połowę członków tego gremium.

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe, a także w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Każda organizacja może zgłosić po jednym kandydacie. Wzór zgłoszeniowy dostępny jest na stronie BIP Powiatu Polkowickiego.
[KN]