W najbliższy poniedziałek, 17 stycznia rusza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. Łącznie do rozdysponowania jest ponad milion złotych. LGD "Wrzosowa Kraina" zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zapoznania się ze szczegółami tej akcji.

Realizowane zadanie ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej. Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wniosek oraz jego kopię z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia LGD "Wrzosowa Kraina" oraz samorząd województwa.

- Przypominamy także, że prowadzimy bezpłatne doradztwo dla wnioskodawców codziennie w godzinach pracy biura po wcześniejszym umówieniu, zapraszamy do kontaktu telefonicznego 500 206 128 - przekazują pracownicy biura.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. przy ul. Trzebnickiej 7a-7b lok. 4/2 w Chocianowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz. 11.00. Szczegóły dostępne są na stronie: https://wrzosowakraina.pl/nabor-41-2022-pdg-przedsiewziecie-iii-wsparcie-przedsiebiorczosci-mieszkancow-wrzosowej-krainy/.