Jak informują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie Prezydent RP podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Ustawa reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r. oraz wprowadza bon energetyczny. Sprawdzamy, co to oznacza dla odbiorców.

Ustawa przewiduje przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną w drugiej połowie 2024 r. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. W drugiej połowie 2024 r. zostanie utrzymana dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej, np. szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich przedsiębiorstw. To jednak nie wszystko.

Ustawa wprowadza nowe świadczenie pieniężne – Bon energetyczny. Wsparcie przeznaczone będzie dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przy wypłacie bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę - informują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie. - Podpisana 7 czerwca 2024 r. ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r. Celem ustawy jest wsparcie odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego - dodają.
Jak ustaliliśmy, bon energetyczny będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przeznaczonym w skali kraju dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

• 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
• 400 zł dla 2-3 osobowych,
• 500 zł dla 4-5 osobowych,
• 600 zł dla 6 osobowych i większych.

Dodatkowo, gospodarstwa używające energii elektrycznej do ogrzewania (około 5% gospodarstw) otrzymają dwukrotnie wyższy bon (od 600 zł do 1200 zł). Ta szczególna pomoc wynika z tego, że gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, mają najwyższe rachunki.

Na drugą połowę 2024 r. przedłużone zostanie obowiązywanie dla gospodarstw domowych ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh bez względu na zużycie. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wykonujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej), ceny w II połowie 2024 r. pozostaną na tym samym poziomie (693 zł/MWh). Taka sama cena maksymalna 693 zł/MWh będzie obowiązywała dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyjaśniają pracownicy chocianowskiego OPS-u.
Wnioski o bony energetyczne będą przyjmowane w tym roku od 1 sierpnia do 30 września. Do tego tematu z pewnością powrócimy, aby przyjrzeć się zasadom ich składania.