Spotkanie takiego ptaka koniecznie trzeba będzie zgłosić odpowiednim służbom. Podpowiadamy dlaczego i gdzie dokonać niezbędnego zgłoszenia!

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu apeluje o zgłaszanie do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii albo do najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub do Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego i Policji przypadków zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków, zwłaszcza padłych ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka, mewy) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, niezwłocznie po ich zaobserwowaniu. Wszystko w związku z pojawieniem się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków tzw. ptasiej grypy (HPAI) wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7.

- Działanie to jest istotne ze względu na to, że główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa "ptasiej grypy" są zarażone dzikie ptaki, które w związku z wiosenną migracją na tereny lęgowe mogą w najbliższym okresie masowo pojawiać się w różnych rejonach województwa dolnośląskiego, a zwłaszcza w rejonach większych zbiorników wodnych, dolin rzecznych lub stawów hodowlanych, których większość objęta jest ochroną prawną, jako tzw. ptasie obszary Natura 2000 (Stawy Milickie, Stawy Przemkowskie, Zbiornik Mietkowski, Łęgi Odrzańskie) lub/i rezerwaty przyrody (m.in. "Stawy Milickie", "Stawy Przemkowskie") - przekazuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciech Rejman.
Uzyskane informacje pomogą w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska apeluje, aby bez istotnego powodu nie wchodzić na tereny grupowania się migrujących ptaków i miejsc ich lęgów.