Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystąpił do opracowania "Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029". Urzędnicy, aby dowiedzieć się więcej o naszych potrzebach i odczuciach przygotowali specjalną ankietę.

Program ma zawierać ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań, umożliwiających poprawę jego jakości. Dlatego urzędnicy proszą wszystkich mieszkańców Województwa Dolnośląskiego o wypełnienie krótkiej ankiety.

- Przyszły Program powinien spełniać oczekiwania mieszkańców dlatego zapraszamy Państwa do czynnego udziału w jego tworzeniu - czytamy w ankiecie. - Ankieta jest ANONIMOWA. Będziemy wdzięczni za jej wypełnienie - dodają jej twórcy.
W ankiecie znajdziemy 32 pytania podzielone na dwa bloki. W pierwszym znajdziemy 27 pytań dotyczących naszych odczuć związanych ze środowiskiem w naszym miejscu zamieszkania. W drugim zaś znajduje się 5 pytań statystycznych dotyczących osoby wypełniającej ankietę.

Ankieta znajduje się na stronie internetowej: https://www.eko-precyzja.eu/dolnyslask.php, na której należy wybrać opcję Ankieta dla mieszkańców.