- Dzięki realizacji tej inwestycji przez Burmistrza Tomasz Kulczyński i finansowemu wsparciu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęliśmy rekrutację do programu "Klub Senior ➕️" - poinformowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie. Wiemy gdzie znajdziecie deklarację uczestnictwa oraz regulamin.

Jak czytamy na plakacie, rekrutacja jest przewidziana dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Chocianów w wieku powyżej 60 lat, którzy chcą aktywnie wykorzystać wolny czas i spędzić w miłym towarzystwie, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności, a także pomóc sobie i innym. Wśród zajęć realizowanych w Klubie znajdą się: kulturalne, rekreacyjne, ruchowe, edukacyjne, kulinarne i rękodzielnicze.

- Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Senior+ należy wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami dostępną na stronie internetowej https://bip.opschocianow.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/485287/informacja_o_rekrutacji_do_klubu_senior_w_chocianowie, bądź w siedzibie OPS w Chocianowie - czytamy na plakcie.
Wypełnione dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 11 uczestników, dlatego warto się pospieszyć. Więcej informacji pod nr tel. 76-818-51-51.