Gmina Chocianów wesprze Województwo Dolnośląskie kwotą 25 tysięcy złotych. Chodzi o montaż radarów pomiaru prędkości na drogach wojewódzkich w obrębie Chocianowa. Dzięki temu kierowcy, będą pamiętać, aby zdjąć nogę z gazu.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej głosowaniu radnych poddany został projekt uchwały udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu. Kwota 25 tysięcy złotych z budżetu gminy ma pomóc w realizacji inwestycji zainstalowania radarów pomiaru prędkości na drogach wojewódzkich zlokalizowanych w obrębie Chocianowa. Podczas sesji Sekretarz Gminy Chocianów Patrycja Jugo zapoznała radnych ze szczegółami.

- Zadanie inwestycyjne obejmuje zakup i montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie dróg wojewódzkich oznaczonych DW328 oraz DW331 zlokalizowanych w obrębie miasta Chocianów, których zarządcą jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - informowała Sekretarz Patrycja Jugo. - Celem podjętych działań jest zwiększenie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Chocianów. Z uwagi na informacyjne cechy techniczne urządzenia radarowego poprzez wyświetlanie różnych form komunikatów dla bezpośrednich uczestników ruchu drogowego oraz funkcję generowania statystyk o przekroczeniach i natężeniu ruchu, zastosowanie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia świadomości kierowców oraz większego respektowania ograniczeń prędkości na drogach - dodała Sekretarz Gminy.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych na sesji radnych. Jak się dowiadujemy, radarowe wyświetlacze prędkości pojawić się mają przy ulicy Bohaterów Wojska Polskiego oraz Głogowskiej. Do szczegółów tej inicjatywy z pewnością powrócimy.